U bent hier: Home

LESSENROOSTERS 1STE, 3DE EN 4DE JAAR

LESSENROOSTER 2DE, 5DE, 6DE EN 7DE JAAR

 

 

BELANGRIJKE INFO START SCHOOLJAAR 2020-2021

Afspraken

Wat moet ik meebrengen?

* mondmasker
* lunchpakket
* schrijfgerief, papier, leermateriaal

De drankautomaten zijn gesloten

Aankomst op school

* Alle leerlingen van het eerste en tweede jaar betreden het domein van campus De Vaart via de fietsenstalling.
* Leerlingen van 3 bame, 3 elin, 4 bame, 4 elin, 5 wema, 5 elin, 6 wema, 6 elin en 7 ie gebruiken de ingang aan de werkhuizen (Rode Kruisstraat).
* Alle andere leerlingen van het derde, vierde, vijfde, zesde en zevende gebruiken de ingang aan de fietsenstalling van Campus Vaartland (Kloddemansveldweg).
* Zet je fiets steeds veilig op slot.
* Je betreedt het schooldomein via de juiste poort en desinfecteert jouw handen met de daarvoor voorziene handgels.

Belsignaal

* Je wacht op je leerkracht op de speelplaats op de voorziene plaats.
* Blijf met je klasbubbel bij elkaar staan, rekening houdend met de afstandsregels.
* De leerkracht komt naar de speelplaats en neemt je mee naar het lokaal volgens de afgesproken volgorde. Respecteer in de gangen de regels van social distancing houdt waar het kan zoveel mogelijk rechts en raak zo weinig mogelijk trapleuningen aan.

Wat als ik te laat ben?

* De Vaart: Je meldt je aan op het secretariaat. Je wacht tot er iemand van het personeel jou de toestemming geef om naar je lokaal te gaan.

* Vaartland: Je gebruikt de hoofdingang langd de E. Anseelestraat en belt aan. Je wacht tot er iemand van het personeel jou de toestemming geeft om naar je lokaal te gaan.

 

Schoolgebouw

* In het lokaal staan ramen en deuren zoveel mogelijk open.
* De klasdeuren blijven zoveel mogelijk open staan, ook tijdens de pauzes. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de klas (je boekentas zelf blijft wel in de klas als je het lesuur daarna in hetzelfde lokaal les hebt).
* Je brengt zelf papier, schrijfgerief, rekenmachinge, andere benodigdheden, ... mee.
* Draag warme kleren op koude dagen.

 

Pauze

* Leerlingen eerste graad blijven tijdens alle pauzes op school. Bij mooi weer wordt er op de speelplaats gegeten. De leerlingen van het eerste jaar gebruiken de "normale" speelplaats, de leerlingen van het tweede jaar gebruiken de ruimte naast de fietsenstalling.

* Leerlingen tweede graad blijven tijdens alle pauzes op school. Bij mooi weer wordt er op de speelplaats gegeten. Leerlingen van 3 bame, 3 elin, 4 bame en 4 elin gebruiken de zone tussen de poort van Rode Kruisstraat en de zijingang van blok D. De leerlingen uit andere klassen gebruiken de gewone speelplaats.

* Leerlingen derde graad mogen tijdens de middagpauze de school verlaten (indien toestemming van thuis). In de schoolomgeving worden de algemene veiligheidsvoorschriften gerespecteerd en verwachten we dat onze leerlingen mee bijdragen tot het proper houden van de buurt.

* Alle leerlingen brengen hun pauzes door in open lucht.

Toiletten

* De toiletten worden alleen gebruikt tijdens de pauzes.
* Hou rekening met de afstandsregels en de richtlijnen over handhygiëne.

Verlaten van de school

* Je verlaat het schoolgebouw via de juiste weg.
* Je blijft niet rondhangen en respecteert ook buiten de school de algemene afspraken.
* Je desinfecteert je handen bij het verlaten van het schooldomein.

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Handhygiëne

* Bij het betreden van het schooldomein
* Bij het binnenkomen van de klas
* Na elk toiletbezoek
* Voor de maaltijd
* Voor het verlaten van de school
* Na het hoesten, snuiten of niezen

Neus en mond

* Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen in de schoolgebouwen.
* Je brengt zelf een mondmasker mee.
* Denk aan het milieu en kies voor een herbruikbaar model.

Afstand houden

* Leerkrachten en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar in de klas, in de gangen en op de speelplaats.
* Loop zoveel mogelijk rechts op plaatsen waar tweerichtingsverkeer is.
* Mochten er twee routes elkaar kruisen, verleen dan voorrang van rechts.

Wat als je ziek bent?

* Zieke leerlingen en personeelsleden moeten thuisblijven.
* Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Volg de richtlijnen van je huisarts en breng de school zo snel mogelijk op de hoogte.
* Behoort de leerling tot een risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of hij/zij de lessen op school kan volgen of verder thuis moet leren.
* Wordt de leerling ziek op school? Dan zetten we hem of haar in een apart lokaal. We vragen dan aan de ouders om hun kind op te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind getest moet worden.
* Bij elke afwezigheid verwittig je de school.

Netheid

* De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Communicatie

* Vragen of problemen? Neem contact op met de school via Smartschool of telefonisch.
* Op regelmatige tijdstippen zullen we nieuwsbrief zoals deze versspreiden per bericht op Smartschool. 

NOTA

We volgen de richtlijnen uit de veiligheidsdraaiboeken secundair onderwijs.

Afhankelijk van de pandemiesituatie in de gemeente Willebroek kan het lokaal bestuur bijkomende maatregelen opleggen.

 

GO! atheneum Willebroek

KLIK HIER VOOR EEN NIEUWE INSCHRIJVING

 

De inschrijving is pas definitief nadat de nodige attestering werd binnengebracht en het schoolreglement werd ondertekend. Wij nemen zeker contact met U op voor de verdere formaliteiten, als uw aanmelding binnen is.

 

 

Ontdek meer informatie in onze brochure!