Vierde jaar TSO – Handel

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
aardrijkskunde1
Engels3
dactylografie/toegepaste informatica2
Frans3
geschiedenis1
godsdienst / zedenleer2
kantoortechnieken1
lichamelijke opvoeding2
natuurwetenschappen1
Nederlands4
toegepaste econonomie7
verkoop1
wiskunde3
 
Totaal basisvorming31
Complementair gedeelte
seminarie2
toepaste informatica1
TOTAAL 34