Vijde en zesde jaar ASO – wetenschappen-wiskunde

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde22
biologie22
chemie22
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
 
Totaal basisvorming3030
Complementair gedeelte
wetenschappelijk werk chemie11
wetenschappelijk werk fysica11
TOTAAL 3232