Vijfde en zesde jaar ASO – economie-wiskunde

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
economie44
Engels33
Frans33
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
 
Totaal basisvorming3030
Complementair gedeelte
economie22
OF
Spaans22
TOTAAL 3232