Vijfde en zesde jaar ASO – Latijn-moderne talen

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Frans44
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
 
Totaal basisvorming3030
Complementair gedeelte
economie22
OF
Spaans22
OF
wiskunde22
TOTAAL 3232