Vijfde en zesde jaar ASO – Latijn-wiskunde

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
biologie11
chemie22
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
 
Totaal basisvorming3232