Vijfde en zesde jaar TSO – elektriciteit-elektronica

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde44
   
elektriciteit66
elektronica75
toegepaste informatica: industriële ICT22
stage02
 
Totaal basisvorming3232
Complementair gedeelte
elektriciteit22
TOTAAL 3434