Vijfde en zesde leerjaar TSO – Sociale en Technische Wetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde22
   
huishoudkunde33
opvoedkunde/huishoudkunde22
plastische opvoeding22
praktijk huishoudkunde42
toegepaste biologie22
toegepaste chemie33
toegepaste economie22
toegepaste fysica11
stage02
 
Totaal basisvorming3434