Vijfde en zesde leerjaar BSO – kantoor

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
Frans33
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
project algemene vakken44
   
boekhouding22
dactylografie/toegepaste informatica43
Engels33
kantoortechnieken41
Nederlands22
stage48
toegepaste economie22
toegepaste informatica22
 
Totaal basisvorming3434