Vijfde en zesde leerjaar TSO – toerisme

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Frans33
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
wiskunde22
   
toerisme1414
 
Totaal basisvorming3434