Derde en vierde jaar doorstroom – economische-wetenschappen

3 ECWE  4 ECWE  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
Nederlands Nederlands 
Engels Engels 
Frans Frans 
Wiskunde Wiskunde 
Biologie Biologie 
Chemie Chemie 
Fysica Fysica 
Ruimtelijk bewustzijn Ruimtelijk bewustzijn 
Historisch bewustzijn  Historisch bewustzijn 
Kunst en cultuur LBV 
LBV   
Subtotaal 24 Subtotaal 23 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Informaticawetenschappen Economie 
Economie Bedrijfswetenschappen 
Bedrijfswetenschappen Optiepakket (wiskunde of Duits) 
  Informaticawetenschappen*  
Subtotaal Subtotaal 6(7) 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project (Ned+burgerschap) Project (Ned+info) 
Totaal 32 Totaal 32(33) 

*=enkel schooljaar 2024-2025 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be