Derde en vierde jaar TSO – Handel

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
3e4e
aardrijkskunde11
Engels33
dactylografie/toegepaste informatica22
Frans33
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
kantoortechnieken11
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen11
Nederlands44
toegepaste econonomie77
verkoop11
wiskunde33
 
Totaal basisvorming3131
Complementair gedeelte
seminarie22
toepaste informatica11
TOTAAL 3434