Derde en vierde jaar TSO – Sociale en technische wetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
3e4e
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels22
Frans33
fysica11
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
huishoudkunde22
lichamelijke opvoeding22
muzikale opvoeding11
Nederlands44
opvoedkunde / huishoudkunde22
plastische opvoeding11
praktijk huishoudkunde33
toegepaste natuurwetenschappen33
wiskunde33
 
Totaal basisvorming3333
Complementair gedeelte
toepaste informatica11
TOTAAL 3434