Derde jaar Latijn

VakkenpakketAantal uren per vak
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels3
Frans3
wiskunde4
biologie1
chemie1
fysica1
ruimtelijk bewustzijn1
historisch bewustzijn2
kunst en cultuur1
project 3
Totaal basisvorming27
Specifiek gedeelte
wiskunde1
Latijn4

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be