Derde jaar natuurwetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vak
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels3
Frans3
wiskunde4
biologie1
chemie1
fysica1
ruimtelijk bewustzijn1
historisch bewustzijn2
kunst en cultuur1
project3
Totaal basisvorming27
Specifiek gedeelte
wiskunde1
biologie1
chemie1
fysica1
wetenschappelijk werk1

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be