Derde + vierde jaar TSO – Elektriciteit – elektronica

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
3e4e
aardrijkskunde11
chemie11
elektriciteit44
elektriciteit / elektronica32
elektronica34
Engels22
Frans22
fysica11
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
praktijk elektriciteit22
Wiskunde44
 
Totaal basisvorming3232
Complementair gedeelte
seminarie22
TOTAAL 3434

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be