Derde en vierde jaar arbeidsmarkt – organisatie en logistiek

3 ORLO  4 ORLO  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
PAV Nederlands PAV Nederlands 
PAV  PAV 
Frans  Frans 
Engels Engels 
Kunst en cultuur Toegepaste informatica 
LVB LVB 
 15  15 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Organisatie en logistiek:  Organisatie en logistiek:  
Toegepaste economie Toegepaste economie 
Toegepaste informatica Toegepaste informatica 
Nederlands Nederlands 
Frans Frans 
Engels Engels 
Totaal 17 Totaal 17 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project Project 
TOTAAL 34 TOTAAL 34 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be