Derde en vierde jaar ASO – Wetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
3e4e
aardrijkskunde11
biologie22
chemie22
Engels33
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde55
 
Totaal basisvorming2828
Complementair gedeelte
economie11
informatica11
wetenschappelijk werk biologie11
wetenschappelijk werk fysica10
wetenschappelijk werk chemie01
TOTAAL 3232

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be