PERSBERICHT: Voor élke lerende in Willebroek een eigen activerende leer- en werkplek

1 september 2022:

ASO-campus in gemeente Willebroek

Op 1 september 2022 opent GO! atheneum Willebroek in de Herman Vosstraat in Willebroek een campus waar men specifiek de leerlingen van de doorstroomfinaliteit (ASO) voorbereidt op het hoger onderwijs.

Campus De Vaart wordt vernieuwd tot een innovatieve omgeving en krijgt binnenkort ook een nieuwe naam.

“Vanaf september 2022 krijgen onze leerlingen van de doorstroomfinaliteit (ASO) hun eigen innovatieve leeromgeving op campus De Vaart (Herman Vosstraat)”, vertelt Serkan Bozyigit, directeur van GO! atheneum Willebroek.

“Momenteel zitten daar álle leerlingen van de eerste graad.

We willen de leerlingen uit de A-stroom en de ASO-richtingen nóg beter op maat voorbereiden op latere studies én onze doorstroomfinaliteit, net zoals onze andere finaliteiten, fier op de kaart zetten.

Onze school telt heel wat knappe vakmensen uit de dubbele finaliteit (TSO) en de arbeidsmarktfinaliteit (BSO). Daarnaast behalen onze ASO-afgestudeerden schitterende resultaten in het hoger onderwijs en in het latere werkleven. We denken hierbij o.a. aan onze ingenieurs, onze oud-leerlingen in de medische en chemische sector, … GO! atheneum Willebroek biedt dus zowel een sterke voorbereiding op de arbeidsmarkt, als een sterke vooropleiding op het hoger onderwijs. 

De bedoeling is om de jongens en meisjes van de doorstroomfinaliteit – de richtingen die voorbereiden op hogere studies – een leerplek aan te bieden op maat.

Zo zullen een aantal klaslokalen in de Herman Vosstraat omgebouwd worden tot innovatieve leerpleinen, aangepast aan de onderwijsvernieuwing, de verschillende vakken én de leerplandoelen van de richtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool).”

NIEUW! Moderne Talen in de tweede graad

Eén van de richtingen die de jongeren op de nieuwe campus kunnen volgen, is Moderne Talen in de tweede graad.

GO! atheneum Willebroek biedt al vele jaren Latijn-Moderne Talen en Economie-Modern Talen aan in de derde graad, maar vanaf september 2022 kunnen de taalvaardige leerlingen al in het derde en vierde jaar een échte taalrichting volgen.

Ook de wiskundige en wetenschappelijke richtingen zoals Wetenschappen-Wiskunde en Economische Wetenschappen zullen vanaf september 2022 enkel op de campus in de Herman Vosstraat te volgen zijn.

Wie kiest de nieuwe naam?

Een vernieuwde campus verdient een nieuwe naam. Daarom organiseert GO! atheneum Willebroek een wedstrijd. Wie wil, kan vóór 27 juni 2022 een nieuwe naam voor de campus doorgeven via de volgende link: https://forms.office.com/r/wgwKrJqEBG of

Op 27 juni 2022 maakt een diverse jury uit alle inzendingen een keuze. De bedenker krijgt een mooie attentie.

Vernieuwingen nog niet ten einde

Directeur Serkan Bozyigit is enthousiast over de plannen: “GO! atheneum Willebroek is zoals de wereld. Het is een plek waar mensen met verschillende talenten en interesses een plaats verdienen om hun competenties te ontplooien.

Dat maakt de school uniek in de regio, want over de drie graden heen biedt GO! atheneum Willebroek diverse richtingen aan in de doorstroomfinaliteit (het oude ASO), de dubbele finaliteit (het vroegere TSO) en de arbeidsmarktfinaliteit (het voormalige BSO).

GO! atheneum Willebroek werkt op dit moment aan een uitdagende leerplek voor de jongeren van de doorstroomfinaliteit, maar de leerlingen van de andere richtingen worden zeker niet vergeten, integendeel.

Het leerlingenaantal van GO! atheneum Willebroek groeit jaar na jaar, zeker in onze richtingen van de dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit en dit aanbod blijft broodnodig als men kijkt naar de verschillende knelpuntberoepen in de wereld.

Deze richtingen krijgen vanaf september 2022 meer ruimte in de Eduard Anseelestraat. Zo kunnen we ook daar onze jongeren nog beter opleiden tot straffe vakmensen.

Later op de planning gaan we ook deze lokalen verder aanpassen aan de onderwijsvernieuwing en de kenmerken van de specifieke vakken en/of richtingen.”

GO! atheneum Willebroek maakt ook deel uit van het optimalisatieplan van GO! scholengroep Rivierenland in het centrum van Willebroek.

Er staan nog heel wat boeiende jaren op de planning en de vernieuwingen stoppen in 2022 nog niet.

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be