Vierde jaar ASO – Latijn

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
aardrijkskunde1
biologie1
chemie1
Engels3
Frans3
fysica1
geschiedenis2
godsdienst / zedenleer2
Latijn4
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
 
Totaal basisvorming28
Complementair gedeelte
economie1
Engels1
Frans1
informatica1
OF
economie1
fysica1
informatica1
wiskunde1
TOTAAL 32

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be