Vierde jaar ASO – Wetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
aardrijkskunde1
biologie2
chemie2
Engels3
Frans3
fysica2
geschiedenis2
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde5
 
Totaal basisvorming28
Complementair gedeelte
economie1
informatica1
wetenschappelijk werk biologie1
wetenschappelijk werk fysica0
wetenschappelijk werk chemie1
TOTAAL 32

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be