Vierde jaar BSO – Kantoor

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
Frans3
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken6
  
dactylografie/toegepaste informatica3
Engels3
kantoortechnieken3
Nederlands2
toepaste economie6
toegepaste informatica2
 
Totaal basisvorming32
Complementair gedeelte
seminarie1
TOTAAL 34

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be