Vierde jaar TSO – Handel

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
aardrijkskunde1
Engels3
dactylografie/toegepaste informatica2
Frans3
geschiedenis1
godsdienst / zedenleer2
kantoortechnieken1
lichamelijke opvoeding2
natuurwetenschappen1
Nederlands4
toegepaste econonomie7
verkoop1
wiskunde3
 
Totaal basisvorming31
Complementair gedeelte
seminarie2
toepaste informatica1
TOTAAL 34

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be