Vierde jaar TSO – Sociale en technische wetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
aardrijkskunde1
biologie1
chemie1
Engels2
Frans3
fysica1
geschiedenis1
godsdienst / zedenleer2
huishoudkunde2
lichamelijke opvoeding2
muzikale opvoeding1
Nederlands4
opvoedkunde / huishoudkunde2
plastische opvoeding1
praktijk huishoudkunde3
toegepaste natuurwetenschappen3
wiskunde3
 
Totaal basisvorming33
Complementair gedeelte
toepaste informatica1
TOTAAL 34