Vierde jaar TSO – Sociale en technische wetenschappen

VakkenpakketAantal uren per vak
4e
aardrijkskunde1
biologie1
chemie1
Engels2
Frans3
fysica1
geschiedenis1
godsdienst / zedenleer2
huishoudkunde2
lichamelijke opvoeding2
muzikale opvoeding1
Nederlands4
opvoedkunde / huishoudkunde2
plastische opvoeding1
praktijk huishoudkunde3
toegepaste natuurwetenschappen3
wiskunde3
 
Totaal basisvorming33
Complementair gedeelte
toepaste informatica1
TOTAAL 34

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be