Vijfde en zesde jaar ASO – economie-wiskunde

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
economie44
Engels33
Frans33
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
 
Totaal basisvorming3030
Complementair gedeelte
economie22
OF
Spaans22
TOTAAL 3232

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be