Vijfde en zesde jaar ASO – Latijn-moderne talen

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Frans44
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
 
Totaal basisvorming3030
Complementair gedeelte
economie22
OF
Spaans22
OF
wiskunde22
TOTAAL 3232

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be