Vijfde en zesde jaar ASO – Latijn-wiskunde

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
biologie11
chemie22
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst / zedenleer22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde77
 
Totaal basisvorming3232

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be