Vijfde en zesde jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit – elektrische installaties

5 ELEK  6 ELEK  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
PAV_Ned PAV_Ned 
PAV PAV 
Frans Frans 
Engels Engels 
Kunst en cultuur Economie/EFC 
LVB LVB 
 14  14 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Elektriciteit 14 Elektriciteit 10 
Stage Stage 
Totaal 18 Totaal 18 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project Project 
TOTAAL 34 TOTAAL 34 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be