Vijfde en zesde jaar TSO – elektriciteit-elektronica

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde44
   
elektriciteit66
elektronica75
toegepaste informatica: industriële ICT22
stage02
 
Totaal basisvorming3232
Complementair gedeelte
elektriciteit22
TOTAAL 3434

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be