Vijfde en zesde jaar TSO – handel

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
aardrijkskunde11
Engels33
Frans33
geschiedenis11
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde22
   
boekhouding42
dactylografie/toegepaste informatica22
economie02
toegepaste economie65
toegepaste informatica20
verkoop12
stage02
 
Totaal basisvorming3232
Complementair gedeelte
Duits22
TOTAAL 3434