Vijfde en zesde leerjaar BSO – duaal leren logistiek

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
Engels11
Frans22
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
project algemene vakken44
   
kantoortechnieken22
logistiek22
werkplekleren2424
 
Totaal basisvorming3838

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be