Vijfde en zesde leerjaar BSO – kantoor

VakkenpakketAantal uren per vakAantal uren per vak
5e6e
Frans33
godsdienst / zedenleer22
lichamelijke opvoeding22
project algemene vakken44
   
boekhouding22
dactylografie/toegepaste informatica43
Engels33
kantoortechnieken41
Nederlands22
stage48
toegepaste economie22
toegepaste informatica22
 
Totaal basisvorming3434

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be