Vijfde en zesde jaar – TSO – elektriciteit – elektronica

VAKKENPAKKETAANTAL UREN PER VAK
aardrijkskunde1
chemie1
elektriciteit4
elektriciteit/elektronica2
elektronica4
Engels2
Frans2
fysica1
geschiedenis1
godsdienst of niet-confessionele zedenleer1
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
praktijk elektriciteit2
wiskunde4
totaal basisvorming32
seminarie2
TOTAAL34

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be