Derde en vierde jaar arbeidsmarktfinaliteit – zorg en welzijn

3 ZOWE  4 ZOWE  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
PAV Nederlands PAV Nederlands 
PAV  PAV  
Frans  Frans 
Engels Engels 
Kunst en cultuur Toegepaste informatica 
LVB LVB 
 15  15 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Zorg en welzijn:  Zorg en welzijn  
Indirecte zorg Indirecte zorg 
Voeding Voeding 
Opvoedkunde Opvoedkunde 
Verzorging Verzorging 
Totaal 17 Totaal 17 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project Project 
TOTAAL 34 TOTAAL 34 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

U dient aan te melden via onderstaande link.
http://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen
Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 (start: 09.00 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (einde: 17.00 uur).

andere jaren

Vanaf maandag 15 april 2024 zal om 8.30 uur een link op de website geplaatst worden waarop U zich kan aanmelden voor inschrijving.