Studieaanbod

!!! Nieuwe / vernieuwde lessentabellen vanaf schooljaar 2023-2024!!!

1ste graad (1ste – 2de)

1e jaar A-stroom

27 lesuren basisvorming + 4 lesuren Latijn of talent + 1 lesuur differentiatie/flex

1e jaar B-stroom

27 lesuren basisvorming + 4 lesuren talent + 1 lesuur differentiatie/flex

2e jaar A-stroom

25 lesuren basisvorming + 5 lesuren basisoptie + 2 lesuren differentiatie/flex

Basisopties:

  • Klassieke talen (Latijn en Grieks)
  • Maatschappij en welzijn
  • Economie en organisatie
  • STEM-technieken
  • Moderne talen en Wetenschappen

2e jaar B-stroom

20 lesuren basisvorming + 10 lesuren basisoptie + 2 lesuren differentiatie/flex

Basisopties:

  • STEM-technieken
  • Maatschappij en welzijn
  • Economie en organisatie

2de graad (3de en 4de)

doorstroomfinaliteit

Studierichting Lessentabellen
economische wetenschappen 3de en 4de jaar
Latijn 3de en 4de jaar
natuurwetenschappen 3de en 4de jaar
moderne talen3de en 4de jaar
sport – wetenschappen 3de en 4de jaar
technologische wetenschappen (’23-’24: start 3e jaar)3de jaar

dubbele finaliteit

Studierichting Lestabellen
elektrotechnieken3de en 4de jaar
bedrijf en organisatie3de en 4de jaar
maatschappij en welzijn3de en 4de jaar

arbeidsmarktgerichte finaliteit

Studierichting Lestabellen
mechanica3de en 4de jaar
elektriciteit 3de en 4de jaar
organisatie en logistiek 3de en 4de jaar
zorg en welzijn 3de en 4de jaar

3de graad (5de – 6de – 7de)

Doorstroom / Algemeen secundair onderwijs

Studierichting Lestabellen
economie – moderne talen 5de en 6de jaar
economie – wiskunde 5de en 6de jaar
Latijn – moderne talen 5de en 6de jaar
Latijn – wiskunde 5de en 6de jaar
wetenschappen – wiskunde 5de en 6de jaar
moderne talen 5de jaar

Dubbele finaliteit / Technisch secundair onderwijs

Studierichting Lestabellen
5e: elektrotechnieken / 6e: elektriciteit – Elektronica 5de en 6de jaar
5e: bedrijfsorganisatie / 6e: handel 5de en 6de jaar
5e: gezondheidszorg / 6e: sociale en technische wetenschappen 5de en 6de jaar
5e: toerisme / 6e: toerisme 5de en 6de jaar
5e: ICT-technieken 5de jaar

Arbeidsmarktgerichte finaliteit / Beroepssecundair onderwijs

Studierichting Lestabellen
5e: elektrische installaties / 6e: elektrische installaties 5de en 6de jaar
5e: duaal leren logistiek / 6e: duaal leren logistiek 5de en 6de jaar
5e: Organisatie, onthaal en sales / 6e: kantoor 5de en 6de jaar
5e: Basiszorg en ondersteuning / 6e: verzorging 5de en 6de jaar
5e: mechanische vormgeving / 6e: werktuigmachines 5de en 6de jaar
5e: datacommunicatie en netwerkinstallaties 5de jaar
kinderzorg 7de jaar
thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7de jaar
industriƫle elektriciteit 7de jaar
kantooradministratie en gegevensbeheer  7de jaar
logistiek Magazijn Assistent DUAAL  7de jaar

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be