Informatie

Verkiezing raad van bestuur

Stel je kandidaat voor onze raad van bestuur en geef zo mee richting aan de koers van GO! scholengroep Rivierenland.

Hoe kandideren bij GO! scholengroep Rivierenland?

Kandideren kan door het kandideringsformulier ten laatste op maandag 25 oktober 2021, samen met een motivatie aangetekend (post) of tegen ontvangstbewijs, te bezorgen aan de voorzitter van het kiesbureau van de scholengroep (algemeen directeur, Conny Romswinkel).
GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek

Wie kandidaat is voor coƶptatie, neemt voor 12 februari 2022 contact op met de voorzitter van het college van directeurs: Conny Romswinkel (conny.romswinkel@rvl.be). 

Meer informatie over GO! atheneum Willebroek

Enkele troeven in het kort:

  • Enige secundaire school te Willebroek
  • Naar school in eigen gemeente tot 18 jaar
  • 1e – 2e – 3e graad ASO / doorstroom – TSO / dubbele finaliteit – BSO / arbeidsmarktgerichte finaliteit
  • Vlakbij het station en in de nabijheid van bushaltes en centrum
  • Leerlingen zijn bij ons geen nummer, maar een echte VIP

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be