Informatie

Enkele troeven in het kort:

  • Enige secundaire school te Willebroek
  • Naar school in eigen gemeente tot 18 jaar
  • 1e – 2e – 3e graad ASO / doorstroom – TSO / dubbele finaliteit – BSO / arbeidsmarktgerichte finaliteit
  • Vlakbij het station en in de nabijheid van bushaltes en centrum
  • Leerlingen zijn bij ons geen nummer, maar een echte VIP

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be