Schoolvisie

GO! atheneum Willebroek, een brug naar je toekomst

GO! atheneum Willebroek is zoals de wereld.
Het is een plek waar mensen met verschillende talenten en interesses een plaats verdienen om hun competenties te ontplooien.

Dat maakt de school uniek in de regio, want over de drie graden heen biedt GO! atheneum Willebroek diverse richtingen aan in
de doorstroomfinaliteit (het oude ASO),
de dubbele finaliteit (het vroegere TSO) en
de arbeidsmarktfinaliteit (het voormalige BSO).

We loodsen onze leerlingen veilig op weg en bieden hen leerlinggericht en kwaliteitsvol onderwijs. Naast de verplichte vakken hebben onze leerlingen een assortiment aan interessante keuzevakken waarbij ze sterk begeleid worden. Naast een sterke begeleiding, een stimulerende aanpak en een hoog inhoudelijk niveau, waarborgt onze school een menselijke vorming vol respect en verdraagzaamheid.
Wij hebben steeds oog en waardering voor ieders vaardigheden.

Wij garanderen een professionele begeleiding naar de volgende fase in het leven: hogere studies of een beroep, ons hoofddoel blijft hetzelfde:
de jongere een stevige basis en leergierigheid meegeven.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Willebroek maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be