Schoolvisie

GO! atheneum Willebroek, een brug naar je toekomst

We loodsen onze leerlingen veilig op weg via de kleinschalige Campus De Vaart – dicht bij huis – waar ze hun eerste en tweede jaar volgen. Wij bieden hen leerlinggericht en kwaliteitsvol onderwijs. Naast de verplichte vakken hebben onze leerlingen een assortiment aan interessante keuzevakken waarbij ze sterk begeleid worden.

Campus Vaartland is de thuishaven voor allerlei studierichtingen ASO / doorstroom, TSO / dubbele finaliteit, BSO / arbeidsmarktgerichte finaliteit. Naast een sterke begeleiding, een stimulerende aanpak en een hoog inhoudelijk niveau, waarborgt onze school een menselijke vorming vol respect en verdraagzaamheid. Wij hebben steeds oog en waardering voor ieders vaardigheden.

Wij garanderen een professionele begeleiding naar de volgende fase in het leven: universitaire en andere hogere studies of een beroep, ons hoofddoel blijft hetzelfde: de jongere een stevige basis en leergierigheid meegeven.

GO! atheneum Willebroek schuift in haar visie drie pijlers naar voren:
1. Kwalitatief hoogstaand onderwijs
2. Een gezonde, respectvolle en duurzame leeromgeving
3. Optimale betrokkenheid van alle participanten

Om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat we continu werken aan de communicatieve vaardigheden van onze leerlingen. Om de betrokkenheid en de motivering van onze jongeren te bevorderen, wordt de theorie daar waar mogelijk gekoppeld aan de praktijk en worden moderne media ingezet. We zetten onze leerlingen aan tot creatief denken en tot constructief, maar ook kritisch handelen.

Doordat GO! atheneum Willebroek beschikt over een aparte campus voor de eerste graad (campus De Vaart) en voor de tweede en derde graad (campus Vaartland) kunnen we kleinschalig werken. Dit betekent dat de leerlingen individueel worden opgevolgd zowel op het gebied van de studie als op het socio-emotionele vlak. Om dit te realiseren worden de leerkrachten begeleid en ondersteund in hun professionalisering. Om een stimulerend en inspirerend schoolklimaat dat aanzet tot leren te creëren rekenen wij op ons schoolteam, onze leerlingen en hun ouders. Wij verwachten dat iedereen binnen ons democratisch kader op een respectvolle, gedisciplineerde wijze met elkaar omgaat.

 Onze school is een groene school die
 duurzaamheid hoog in het vaandel draagt
 en die onze jongeren een gezonde
 visie op het leven wil meegeven.

Ook van ouders verwachten wij het nodige engagement aangaande de schoolloopbaan van hun zoon/dochter. Onze school is geen eiland, wij streven ernaar optimaal samen te werken met het socio-economische en culturele leven in onze gemeente.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Willebroek maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be