Inschrijvingen + volzetverklaringen

Inschrijvingen

Inschrijven op GO! atheneum Willebroek

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend online via deze link. Indien u hulp nodig heeft bij de inschrijving kan u de school steeds telefonisch contacteren (03 860 98 98 of 03 860 91 21) of via e-mail (info@atheneumwillebroek.be).

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving en het identiteitsbewijs van uw kind bij zich heeft samen met de vereiste oriënteringsattesten en de rapporten van de leerling.

Wij verwachten dat de leerling vergezeld is van de ouder(s) of voogd om de nodige formaliteiten te vervullen.

Verdere info over voorrangsregeling en formaliteiten van het LOP worden zeker nog verder meegedeeld via deze weg.

Volzetverklaringen

Klassen die reeds volzet zijn voor het schooljaar ’23 – ’24

2BEOMW

3ORLO

3ZOWE

4ORLO

5OOS

5LODU

6WEMA

7KAG

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be