Derde en vierde jaar doorstroomfinaliteit – natuurwetenschappen

3 NAWE  4 NAWE  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
Nederlands Nederlands 
Engels Engels 
Frans Frans 
Wiskunde Wiskunde 
Biologie Biologie 
Chemie Chemie 
Fysica Fysica 
Ruimtelijk bewustzijn Ruimtelijk bewustzijn 
Historisch bewustzijn Historisch bewustzijn 
Kunst en cultuur LVB 
LVB   
 24  23 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Biologie Biologie 
Chemie Chemie 
Fysica Fysica 
Project Stem Project Stem 
Informaticawetenschappen Optiepakket (Duits, wiskunde) 
  Informaticawetenschappen* 
Totaal Totaal 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project (Ned+burgerschap) Project (Ned+info) 
TOTAAL 32 TOTAAL 33 

*=enkel schooljaar 2024-2025 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

Hierbij de link voor het inschrijvingsformulier van het eerste jaar: https://forms.office.com/e/pV4KnvQfQR 

De inschrijvingen voor het eerste jaar starten HIER op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 9.00 uur.

andere jaren

Hierbij de link om je aan te melden: https://forms.office.com/e/0tyJNqHH0c