Derde en vierde jaar dubbele finaliteit – bedrijf en organisatie

3 BORG  4 BORG  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO  2  LO 
Nederlands  Nederlands 
Engels  2  Engels 
Frans  2  Frans 
Wiskunde  Wiskunde 
Natuurwetenschappen  Natuurwetenschappen 
Ruimtelijk bewustzijn  Ruimtelijk bewustzijn* 
Historisch bewustzijn  1  Historisch bewustzijn 
Kunst en cultuur  1  LBV 
LBV  2    
 17  17 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Toegepaste bedrijfswetenschappen Toegepaste bedrijfswetenschappen  
Bedrijf en organisatie:  Bedrijf en organisatie:  
Toegepaste economie Toegepaste economie 
Toegepaste informatica Toegepaste informatica 
Nederlands Frans 
  Engels 
Totaal 12 Totaal 13 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project (burger) Project (info) 
TOTAAL 32 TOTAAL 33 

*=enkel schooljaar 2024-2025 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

U dient aan te melden via onderstaande link.
http://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen
Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 (start: 09.00 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (einde: 17.00 uur).

andere jaren

Vanaf maandag 15 april 2024 zal om 8.30 uur een link op de website geplaatst worden waarop U zich kan aanmelden voor inschrijving.