Derde en vierde jaar dubbele finaliteit – maatschappij en welzijn

3 MAWE  4 MAWE  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
Nederlands Nederlands 
Engels Engels 
Frans Frans 
Wiskunde Wiskunde 
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 
Ruimtelijk bewustzijn Ruimtelijk bewustzijn* 
Historisch bewustzijn Historisch bewustzijn 
Kunst en cultuur LVB 
LVB   
    
Totaal 17 Totaal 17 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
  Toegepaste biologie 
Toegepaste psychologie Toegepaste psychologie 
Maatschappij en welzijn:  Maatschappij en welzijn:  
Indirecte zorg Indirecte zorg 
Voeding Voeding 
Opvoedkunde Opvoedkunde 
Verzorging Verzorging 
Totaal 12 Totaal 13 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project (burger) Project (info) 
TOTAAL 32 TOTAAL 33 

*=enkel schooljaar 2024-2025 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

U dient aan te melden via onderstaande link.
http://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen
Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 (start: 09.00 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (einde: 17.00 uur).

andere jaren

Vanaf maandag 15 april 2024 zal om 8.30 uur een link op de website geplaatst worden waarop U zich kan aanmelden voor inschrijving.