Derde en vierde jaar arbeidsmarktfinaliteit – elektriciteit

3 ELEK  4 ELEK  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
PAV Nederlands PAV Nederlands 
PAV  PAV  
Frans  Frans 
Engels Engels 
Kunst en cultuur Toegepaste informatica 
LVB LVB 
 15  15 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Elektriciteit 17 Elektriciteit 17 
Totaal 17 Totaal 17 
Vrije ruimte  Vrij ruimte  
Project  Project  
TOTAAL 34 TOTAAL 34 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

Hierbij de link voor het inschrijvingsformulier van het eerste jaar: https://forms.office.com/e/pV4KnvQfQR 

De inschrijvingen voor het eerste jaar starten HIER op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 9.00 uur.

andere jaren

Hierbij de link om je aan te melden: https://forms.office.com/e/0tyJNqHH0c