Lessentabellen eerste graad

We loodsen onze leerlingen veilig op weg via de kleinschalige en gezellige Campus De Vaart waar ze hun eerste en tweede jaar volgen. Wij garanderen uw zoon of dochter bovendien een veilige overtocht naar zijn of haar volgende haven. Campus De Vaart kiest voor een sterke begeleiding. Omdat we dicht bij onze leerlingen staan, kunnen we leer- en andere problemen snel signaleren en remediëren. Via de agenda van uw zoon of dochter informeren wij u over de gang van zaken, behaalde punten, examenroosters, enzovoort. Ook zijn er regelmatig ouderavonden en staat onze deur altijd open om bepaalde zaken te bespreken. Kortom, samen met u garanderen we uw kind een behouden vaart!

Eerste leerjaar A + B

Eerste jaar A
VakkenpakketAantal uren per vak
Artistieke vorming2
Engels2
Financiële geletterdheid en mediawijsheid1
Frans3
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
STEM-techniek2
STEM-wetenschappen2
Ruimtelijk en historisch bewustzijn3
Wiskunde4
 
Totaal basisvorming27
Talent
Sport 
STEM-theorie 
STEM-praktijk4
Taal, cultuur en media 
Kunst 
Latijn 
Differentiatie / flex1
TOTAAL 32

Eerste jaar B
VakkenpakketAantal uren per vak
Artistieke vorming2
Engels2
Financiële geletterdheid en mediawijsheid1
Frans2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
STEM-techniek2
STEM-wetenschappen2
Ruimtelijk en historisch bewustzijn3
Wiskunde3
 
Totaal basisvorming27
Talent
Sport 
STEM-praktijk4
Taal, cultuur en media 
Kunst 
Differentiatie / flex1
TOTAAL 32

Tweede leerjaar A + B

Tweede jaar A
VakkenpakketAantal uren per vak
Engels2
Financiële geletterdheid en mediawijsheid1
Frans3
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
STEM-techniek2
STEM-wetenschappen2
Ruimtelijk en historisch bewustzijn3
Wiskunde4
 
Totaal basisvorming25
Basisoptie
Klassieke talen (Latijn en Grieks) 
STEM-technieken 
Maatschappij en welzijn5
Moderne talen en Wetenschappen 
Economie en organisatie 
Differentiatie / flex2
TOTAAL 32

Tweede jaar B
VakkenpakketAantal uren per vak
Engels2
Financiële geletterdheid en mediawijsheid1
Frans2
Godsdienst / zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
STEM-wetenschappen2
Ruimtelijk en historisch bewustzijn3
Wiskunde4
 
Totaal basisvorming20
Basisoptie
STEM-technieken10
OF
Economie en organisatie10
Maatschappij en welzijn 
Differentiatie / flex2
TOTAAL 32

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be