Vijfde en zesde jaar arbeidsmarktfinaliteit – duaal leren logistiek

Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
PAV_Ned PAV_Ned 
PAV PAV 
Frans Frans 
Engels Engels 
Kunst en cultuur Economie 
LVB LVB 
 14  12 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Duaal  Duaal  
Trajectbegeleiding+Logistiek 25 Trajectbegeleiding+Logistiek 25 
Totaal 25 Totaal 25 
TOTAAL 39 TOTAAL 37 

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

U dient aan te melden via onderstaande link.
http://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen
Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 (start: 09.00 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (einde: 17.00 uur).

andere jaren

Vanaf maandag 15 april 2024 zal om 8.30 uur een link op de website geplaatst worden waarop U zich kan aanmelden voor inschrijving.