Vijfde en zesde jaar dubbele finaliteit – bedrijfsorganisatie

5 BORG  6 BORG  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
Nederlands Nederlands 
Engels Engels 
Frans Frans 
Wiskunde Wiskunde 
Geschiedenis Geschiedenis/Burgerschap 
Aardrijkskunde   
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 
Kunst en cultuur EFC 
LVB LVB 
Totaal 17 Totaal 16 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Economie Economie 
Toegepaste economie Toegepaste economie/stage* 
Bedrijfswetenschappen Bedrijfswetenschappen 
Toegepaste informatica Toegepaste informatica 
  Wiskunde 
Frans Engels  
Totaal 13 Totaal 14 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project Project 
TOTAAL  32 TOTAAL  32 

*=2 weken blokstage

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

U dient aan te melden via onderstaande link.
http://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen
Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 (start: 09.00 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (einde: 17.00 uur).

andere jaren

Vanaf maandag 15 april 2024 zal om 8.30 uur een link op de website geplaatst worden waarop U zich kan aanmelden voor inschrijving.