Vijfde en zesde jaar dubbele finaliteit – gezondheidszorg

5 GEZO  6 GEZO  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
Nederlands Nederlands 
Engels Engels 
Frans Frans 
Wiskunde Wiskunde 
Historisch bewustzijn Historisch bewustzijn / burgerschap 
Ruimtelijk bewustzijn   
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 
Kunst en cultuur EFC 
LVB LVB 
Totaal 17 Totaal 16 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Toegepaste psychologie Toegepaste psychologie 
Toegepaste biologie Toegepaste biologie 
Gezondheidszorg/stage:  Gezondheidszorg/stage:  
Indirecte zorg Voeding 
Opvoedkunde Opvoedkunde/stage* 
Verzorging Verzorging 
Stage*   
Totaal 13 Totaal 14 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Project Project 
TOTAAL  32 TOTAAL  32 

*Stage: 5 GEZO: 4 uur op woensdag 

              6 GEZO: 2 weken blokstage

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

U dient aan te melden via onderstaande link.
http://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen
Dit kan vanaf maandag 25 maart 2024 (start: 09.00 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (einde: 17.00 uur).

andere jaren

Vanaf maandag 15 april 2024 zal om 8.30 uur een link op de website geplaatst worden waarop U zich kan aanmelden voor inschrijving.