Vijfde en zesde jaar dubbele finaliteit – toerisme

5 TOE  6 TOE  
Vak  Uren Vak  Uren 
Basisvorming  Basisvorming  
LO LO 
Nederlands Nederlands 
Engels Engels 
Frans Frans 
Wiskunde Wiskunde 
Historisch bewustzijn Historisch bewustzijn / burgerschap 
Ruimtelijk bewustzijn   
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 
Kunst en cultuur EFC 
LVB LVB 
Totaal 17 Totaal 16 
Specifiek gedeelte  Specifiek gedeelte  
Aardrijkskunde (toeristische geografie) Aardrijkskunde (toeristische geografie) 
Toerisme Toerisme/stage* 
Frans Frans 
Engels Engels 
  Nederlands 
Totaal 13 Totaal 14 
Vrije ruimte  Vrije ruimte  
Spaans Spaans 
Duits Duits 
Project Project 
TOTAAL  34 TOTAAL  34 

*=2 weken blokstage

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be

1A-1B

Hierbij de link voor het inschrijvingsformulier van het eerste jaar: https://forms.office.com/e/pV4KnvQfQR 

De inschrijvingen voor het eerste jaar starten HIER op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 9.00 uur.

andere jaren

Hierbij de link om je aan te melden: https://forms.office.com/e/0tyJNqHH0c