Zevende specialisatiejaar BSO – industriële elektriciteit

VakkenpakketAantal uren per vak
7e
Frans2
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken6
  
praktijk elektriciteit8
elektriciteit6
stage8
 
Totaal basisvorming34
Complementair gedeelte
toegepaste economie4
TOTAAL 36

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be