Zevende specialisatiejaar BSO – kantooradministratie en gegevensbeheer

VakkenpakketAantal uren per vak
7e
Frans2
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken6
 
Totaal basisvorming12
Geïntegreerd leerplan:
dactylografie / toegepaste informatica1
Engels2
Frans1
Nederlands2
kantoortechnieken3
stage12
toegepaste informatica1
TOTAAL 34

GO! atheneum Willebroek
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be