Zevende specialisatiejaar BSO – kantooradministratie en gegevensbeheer

VakkenpakketAantal uren per vak
7e
Frans2
godsdienst / zedenleer2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken6
 
Totaal basisvorming12
Geïntegreerd leerplan:
dactylografie / toegepaste informatica1
Engels2
Frans1
Nederlands2
kantoortechnieken3
stage12
toegepaste informatica1
TOTAAL 34